Zaposleni

Vodstvo

mag. Vojko Sotošek
Direktor

  07/81 63 800
  051 316 930
  vojko.sotosek@infra.si

mag. Ana Vurnek
Namestnica direktorja

  07/81 63 809
  031 601 190
  ana.vurnek@infra.si

Anton Vetrih
Vodja projekta

  07/81 63 812
  031 503 472
  anton.vetrih@infra.si

Splošna služba

Andreja Vrhovšek
Vodja splošne službe

  07/81 63 801
  068 125 327
  andreja.vrhovsek@infra.si

Teja Pompe
Tajnica družbe

  07/81 63 800
  07/81 63 814
  041 380 443
  teja.pompe@infra.si

Finančno računovodski sektor

mag. Sabina Andrejaš
Vodja finančno računovodskega sektorja

  07/81 63 802
  041 391 907
  sabina.andrejas@infra.si

Janja Praznik
Samostojni ekonomist za računovodstvo

  07/81 63 808
  janja.praznik@infra.si

Tatjana Čeč
Samostojni ekonomist za računovodstvo

  07/81 63 808
  tatjana.cec@infra.si

Sektor za upravno pravne in premoženjske zadeve

mag. Mojca Janc
Vodja sektorja za upravne-pravne in premoženjske zadeve

  07/81 63 805
  041 597 721
  mojca.janc@infra.si

Marjanca Žvar Keber
Referentka za odkupe in nakupe zemljišč

  07/81 63 803
  031 732 465
  marjanca.keber@infra.si

Tehnični sektor

Aljoša Preskar
Vodja tehničnega sektorja

  07/81 63 806
  041 290 328
  aljosa.preskar@infra.si

Simona Lipovšek
Referentka za pripravo dela

  07/81 63 816
  031 733 589
  simona.lipovsek@infra.si

Sandi Kovačič
Inženir za vzdrževanje

  07/81 63 817
  051 316 931
  sandi.kovacic@infra.si

Carmen Povh
Gradbeni inženir za vodenje, koordinacijo in nadzor projektov

  07/81 63 804
  041 658 127
  carmen.povh@infra.si

Matjaž Šauta
Gradbeni inženir za vodenje, koordinacijo in nadzor projektov

  07/81 63 807
  031 442 483
  matjaz.sauta@infra.si

Anton Pšeničnik
Odgovorni nadzornik

  07/81 63 815
  041 704 335
  anton.psenicnik@infra.si

Pisarna Brežice
Kamila Perko

  07/81 63 811
  pisarna.brezice@infra.si