Pravni posli

Leto 2023

Zap. št. Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost v EUR brez DDV Datum sklenitve pogodbe Trajanje pogodbe
1. Druge intelektualne storitve 1A internet poslovne storitve d.o.o., Naselje nuklearne elektrarne 2, 8270 Krško 60,00 EUR
142,50 EUR
9.12.2022 31.12.2023
2. Druge intelektualne storitve KIN informatika d.o.o., Glavni trg 26, 8290 Sevnica 4.680,00 EUR 13.12.2022 31.12.2023
3. Druge intelektualne storitve Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 152,10 EUR 9.1.2023 20.1.2023
4. Svetovalne storitve Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana 150,00/uro
(1.960,00 EUR)
11.1.2023 31.12.2023