Pravni posli

Leto 2019

Zap. št. Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost v EUR brez DDV Višina posameznih izplačil v EUR brez DDV Datum sklenitve pogodbe Trajanje pogodbe
1. Druge intelektualne storitve 1A internet poslovne storitve d.o.o.,
Naselje nuklearne elektrarne 2,
8270 Krško
TRR: SI56 02030 5009 2343 614
glede na potrebe naročnika 102,71 (junij 2019) 11.01.2019 31.12.2019
2. Druge intelektualne storitve KIN informatika d.o.o.,
Glavni trg 26,
8290 Sevnica
TRR: SI56 0237 9005 1189 446
4.140,00 345,00/mesec 11.01.2019 31.12.2019
3. Druge intelektualne storitve Uradni list RS d.o.o.,
Dunajska cesta 167,
1000 Ljubljana
TRR: SI56 0292 2001 1569 767
379,20 379,20 29.01.2019 06.02.2019
4. Druge intelektualne storitve Akademija za management in projektno vodenje
Kunaverjeva ulica 9,
1000 Ljubljana
TRR: SI56 1914 0501 2239 615
390,60 209,25 19.02.2019 01.04.2019
5. Svetovalne storitve Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.
Ajdovščina 4,
1000 Ljubljana
TRR: SI56 3000 0001 4163 588
120,00 / uro 660,00 (april)
180,00 (maj)
1.290,00 (avgust)
25.02.2019 1 leto
6. Svetovalne storitve Odvetniška družba NEFFAT o.p., d.o.o.
Miklošičeva cesta 18,
1000 Ljubljana
TRR: SI56 6100 0001 2518 876
900,00 900,00 15.03.2019 15.03.2019
7. Svetovalne storitve Odvetnik Drago Šribar,
Dalmatinova ulica 5,
8270 Krško
TRR: SI56 04810-0110610770
obračun v skladu z veljavno odvetniško tarifo 378,00 (junij)
378,00 (avgust)
09.05.2019 do končanja pravdne zadeve
8. Druge intelektualne storitve Odvetnik Izet Hodžić,
Cesta prvih borcev 40,
8250 Brežice
TRR: SI56 0237 3025 8081 137
obračun v skladu z veljavno odvetniško tarifo 100,00 13.05.2019 7 dni
9. Druge intelektualne storitve Umetnost besede, organiziranje in vodenje prireditev, avtorska, Lektorska ter Uredniška dela, Jasmina Spahalić s.p.,
Prežihova ulica 13,
8250 Brežice
TRR: SI56 6100 0001 6003 892
obračun v skladu s ponudbo glede na opravljeno delo / 29.5.2019 oktober 2019
10. Druge intelektualne storitve revajalska agencija Julija d.o.o.,
Obirska 4,
1000 Ljubljana
TRR: SI56 0310 0100 2296 250
415,89 415,89 20.6.2019 7 dni
11. Druge intelektualne storitve Rimc Voglar Irena s.p., Sela pri Dobovi 44 f, 8257 Dobova
TRR: SI56 0315 7100 0008 331
obračun v skladu z veljavno prevajalsko tarifo / 5.7.2019 7 dni