Pravni posli

Leto 2022

Zap. št. Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost v EUR brez DDV Datum sklenitve pogodbe Trajanje pogodbe
1. Svetovalne storitve Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana 140,00/uro
2.240,00 EUR
14.1.2022 Januar 2023