Pravni posli

Leto 2024

Zap. št. Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost v EUR brez DDV Datum sklenitve pogodbe Trajanje pogodbe
1. Svetovalne storitve Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana 150,00/uro 12.1.2024 31. 12. 2024