Pravni posli

Leto 2019

Zap. št. Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost v EUR brez DDV Višina posameznih izplačil v EUR brez DDV Datum sklenitve pogodbe Trajanje pogodbe
1. Druge intelektualne storitve 1A internet poslovne storitve d.o.o.,
Naselje nuklearne elektrarne 2,
8270 Krško
TRR: SI56 02030 5009 2343 614
glede na potrebe naročnika / 11.01.2019 31.12.2019
2. Druge intelektualne storitve KIN informatika d.o.o.,
Glavni trg 26,
8290 Sevnica
TRR: SI56 0237 9005 1189 446
4.140,00 345,00/mesec 11.01.2019 31.12.2019
3. Druge intelektualne storitve Uradni list RS d.o.o.,
Dunajska cesta 167,
1000 Ljubljana
TRR: SI56 0292 2001 1569 767
379,20 379,20 29.01.2019 06.02.2019
4. Druge intelektualne storitve Akademija za management in projektno vodenje
Kunaverjeva ulica 9,
1000 Ljubljana
TRR: SI56 1914 0501 2239 615
390,60 390,60 19.02.2019 01.04.2019
5. Svetovalne storitve Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.
Ajdovščina 4,
1000 Ljubljana
TRR: SI56 3000 0001 4163 588
120,00 / uro 660,00 (april) 25.02.2019 1 leto
4. Svetovalne storitve Odvetniška družba NEFFAT o.p., d.o.o.
Miklošičeva cesta 18,
1000 Ljubljana
TRR: SI56 6100 0001 2518 876
900,00 900,00 15.03.2019 15.03.2019