Pravni posli

Leto 2021

Zap. št. Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost v EUR brez DDV Datum sklenitve pogodbe Trajanje pogodbe
1. Druge intelektualne storitve KIN informatika d.o.o., Glavni trg 26, 8290 Sevnica   4.200,00   31.12.2020 31.12.2021
2. Druge intelektualne storitve 1A internet poslovne storitve d.o.o., Naselje nuklearne elektrarne 2, 8270 Krško   435,39 15.1.2021 31.12.2021
3. Svetovalne storitve Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana 140,00/uro
9.870,00
8.3.2021 8.3.2022
4. Druge intelektualne storitve VIDEOKOM Davor Lipej s.p., Prečna pot 20, 8250 Brežice   3.000,00 9.3.2021 31.12.2021
5. Druge intelektualne storitve INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Jarška 10 b, 1000 Ljubljana   280,00 19.5.2021 10.6.2021
6. Druge intelektualne storitve Uradni list RS d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana   244,00 20.5.2021 24.5.2021
7. Druge intelektualne storitve FOTOGRAFIKA Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško   3.781,00 30.6.2021 11.7.2021
8. Druge intelektualne storitve Uradni list RS d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana     342,75 9..8.2021 12.11.2021
9. Druge intelektualne storitve Uradni list RS d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana   214,00 9.8.2021 2.9.2021
10. Druge intelektualne storitve INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Jarška 10 b, 1000 Ljubljana   140,00 z DDV 2.9.2021 30.9.2021
11. Druge intelektualne storitve Odvetnik Izet Hodžić, Cesta prvih borcev 40, 8250 Brežice   35,00 27.9.2021 7 dni
12. Druge intelektualne storitve Odvetnik Izet Hodžić, Cesta prvih borcev 40, 8250 Brežice   18,00 6.10.2021 7 dni
13. Druge intelektualne storitve Odvetnik Izet Hodžić, Cesta prvih borcev 40, 8250 Brežice   18,00 13.10.2021 7 dni
14. Druge intelektualne storitve Rimc Voglar Irena s.p., Sela pri Dobovi 44 f, 8257 Dobova   15,00 22.11.2021 7 dni
15. Druge intelektualne storitve openIT d.o.o., Petrušnja vas 64, 1296 Šentvid pri Stični   69,00 8.12.2021 december 2021
16. Druge intelektualne storitve Odvetnik Izet Hodžić, Cesta prvih borcev 40, 8250 Brežice   20,00 9.12.2021 7 dni