Pravni posli

Leto 2017

Zap. št. Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost v EUR brez DDV Višina posameznih izplačil v EUR brez DDV Datum sklenitve pogodbe Trajanje pogodbe
1. Druge intelektualne storitve ALTOS, Ana Rostohar sp.,
Krška vas 88 b,
8262 Krška vas
TRR: SI56 0298 2025 3889 317
40,00 40,00 13.01.2017 /
2. Druge intelektualne storitve ALTOS, Ana Rostohar sp.,
Krška vas 88 b,
8262 Krška vas
TRR: SI56 0298 2025 3889 317
obračun v veljavno prevajalsko tarifo 40,00 18.01.2017 /
3. Druge intelektualne storitve Uradni list RS d.o.o.,
Dunajska cesta 167,
1000 Ljubljana
TRR: SI56 0292 2001 1569 767
427,00 427,00 27.02.2017 15.03.2017
4. Druge intelektualne storitve Inženirska zbornica Slovenije,
Jarška 10 b,
1000 Ljubljana
TRR: 03100-1000014228
180,33 180,33 02.03.2017 09.03.2017
5. Druge intelektualne storitve Rimc Voglar Irena s.p.,
Sela pri Dobovi 44 f,
8257 Dobova
TRR: SI56 0315 7100 0008 331
obračun v veljavno prevajalsko tarifo 15,00 03.04.2017 /
6. Svetovalne storitve Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.,
Ajdovščina 4,
1000 Ljubljana
TRR: SI56 3000 0001 4163 588
120,00 EUR/ 1h 120,00
(oktober 2017)

1.140,00
(november 2017)

720,00
(december 2017)

2.160,00
(januar 2018)

240,00
(februar 2018)

120,00
(marec 2018)

480,00
(april 2018)
12.09.2017 1 leto
7. Druge intelektualne storitve ALTOS, Ana Rostohar s.p.,
Krška vas 88 b,
8262 Krška vas
TRR: SI56 0298 2025 3889 317
obračun v veljavno prevajalsko tarifo 40,00 04.07.2017 /