Pravni posli

Leto 2015

Zap. št. Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost v EUR brez DDV Višina posameznih izplačil v EUR brez DDV Datum sklenitve pogodbe Trajanje pogodbe
1. Svetovalna pogodba Odvetniška družba Križanec & Potočnik o.p., d.o.o.,
Dalmatinova ulica 2,
1000 Ljubljana
TRR: SI56 3000 0000 8435 932
2.400,00 2.400,00
(april 2015)
12.01.2015 do zaključka priprave odločitev o revizijskih zahtevkih
2. Svetovalna pogodba Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.,
Dalmatinova ulica 2,
1000 Ljubljana
TRR: SI56 3000 0001 4163 588
1.940,00 180,00
(junij 2015)

1.200,00
(julij 2015)

146,40
(september 2015)
13.05.2015 do zaključka postopka oddaje javnega naročila
3. Svetovalna pogodba Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o.,
Dalmatinova ulica 2,
1000 Ljubljana
TRR: SI56 3000 0001 4163 588
800,00 800,00
(avgust 2015)
08.06.2015 do zaključka priprave odločitve o revizijskem zahtevku
4. Druge intelektualne storitve -izdelava pravnega mnenja JHP projektne rešitve d.o.o., Cesta talcev 5, 1230 Domžale
TRR: SI56 3300 0000 2884 286
3.260,00 / 03.09.2015 07.09.2015