Postopki javnega naročanja

»Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del protipoplavne ureditve Močnika v Zgornji Pohanci«

  • Rok za oddajo ponudbe: torek, 16.11.2021 do 11.ure.
  • Odpiranje ponudb: torek, 16.11.2021 ob 12.00 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)