Postopki javnega naročanja

»Ureditev parkirišča v Brestanici«

  • Rok za oddajo ponudbe: petek, 11.08.2017 do 9.ure.
  • Javno odpiranje ponudb: petek, 11.08.2017 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokument)
  Dopolnitev 2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokument)

»Izvedba recenzije predloga programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerjev za izgradnje HE Mokrice«

  • Rok za oddajo ponudbe: sreda, 09.08.2017 do 9.ure.
  • Javno odpiranje ponudb: sreda, 09.08.2017 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)