Postopki javnega naročanja

»Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč za potrebe pridobivanja nepremičnin za gradnjo prostorskih ureditev na območju DPN za HE MOKRICE«

  • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 16.07.2018 do 9.ure.
  • Javno odpiranje ponudb: ponedeljek, 16.07.2018 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)