Postopki javnega naročanja

»Urejanje odkupljenih zemljišč na območju urejanja infrastrukturnih ureditev DPN za HE Mokrice«

  • Rok za oddajo ponudbe: torek, 30.05.2023 do 8. ure.
  • Odpiranje ponudb: torek, 30.05.2023 ob 9. uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)