Postopki javnega naročanja

»Košnja akumulacijskih bazenov na HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško in HE Mokrice«

  • Rok za oddajo ponudbe: četrtek, 31.01.2019 do 9.ure.
  • Odpiranje ponudb: četrtek, 31.01.2019 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)