Postopki javnega naročanja

»Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč za potrebe pridobivanja nepremičnin za gradnjo prostorskih ureditev na območju DPN za HE MOKRICE«

  • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 25.02.2019 do 9.ure.
  • Odpiranje ponudb: ponedeljek, 25.02.2019 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Izgradnja športnih površin na Dolnjem Brezovem«

  • Rok za oddajo ponudbe: sreda, 13.03.2019 do 9.ure.
  • Odpiranje ponudb: sreda, 13.03.2019 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)