Postopki javnega naročanja

»Zunanja kontrola pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Mokrice«

  • Rok za oddajo ponudbe: petek, 23.04.2021 do 9.ure.
  • Odpiranje ponudb: petek, 23.04.2021 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Košnja na območjih hidroelektrarn v obdobju od 2021 do 2023«

  • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 03.05.2021 do 9.ure.
  • Odpiranje ponudb: ponedeljek, 03.05.2021 ob 9.01 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev št.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)