Postopki javnega naročanja

»Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov naročnika 2019 - 2024«

  • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 13.05.2019 do 9.ure.
  • Odpiranje ponudb: ponedeljek, 13.05.2019 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)