Postopki javnega naročanja

»Monitoring zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik v letih 2024 - 2025«

  • Rok za oddajo ponudbe: sreda, 29.11.2023 do 8. ure.
  • Odpiranje ponudb: sreda, 29.11.2023 ob 9. uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča Rakovnik v letih 2024 - 2025«

  • Rok za oddajo ponudbe: petek, 08.12.2023 do 8. ure.
  • Odpiranje ponudb: petek, 08.12.2023 ob 9. uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)