Postopki javnega naročanja

»Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo dveh črpališč za namakanje na območju HE Brežice«

  • Rok za oddajo ponudbe: torek, 16.10.2018 do 9.ure.
  • Odpiranje ponudb: torek, 16.10.2018 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Mokrice«

  • Rok za oddajo ponudbe: sreda, 17.10.2018 do 9.ure.
  • Odpiranje ponudb: sreda, 17.10.2018 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)