Postopki javnega naročanja

»Vzdrževalna dela na pritokih po neurju«

  • Rok za oddajo ponudbe: petek, 13.10.2023 do 8. ure.
  • Odpiranje ponudb: petek, 13.10.2023 ob 9. uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Odstranjevanje naplavin na zemljiščih akumulacijskih bazenov«

  • Rok za oddajo ponudbe: četrtek, 05.10.2023 do 8. ure.
  • Odpiranje ponudb: četrtek, 05.10.2023 ob 9. uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)