Organi upravljanja

Leto 2021

Nadzorni svet

Osebno ime Določena višina prejemkov (bruto zneski)* Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2021
Martin Bratanič - predsednik Za opravljanje funkcije: 437,50 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
4.401,72 EUR
Ervina Jarc – namestnica predsednika Za opravljanje funkcije: 320,83 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
3.423,36 EUR
Cvetko Sršen - član Za opravljanje funkcije: 291,67 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
3.116,08 EUR

*Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47604-2/2013/3 z dne 27.08.2013


Direktor

Osebno ime Dogovorjena višina mesečnih prejemkov in odpravnine (bruto zneski)* Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2021
mag. Vojko Sotošek Mesečni prejemek: trikratnik povprečne bruto plače v družbi v preteklem poslovnem letu, vendar ne več kot trikratnik povprečne bruto plače v dejavnosti 71.129 – druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

Odpravnina: ni dogovorjena
42.875,80 EUR