Organi upravljanja

Leto 2020

Nadzorni svet do 22. 7. 2020

Osebno ime Določena višina prejemkov (bruto zneski)* Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2020
mag. Tanja Bolte – predsednica Za opravljanje funkcije: 437,50 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
3.088,83 EUR
Ervina Jarc - namestnica predsednice Za opravljanje funkcije: 320,83 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
2.067,60 EUR
dr. Robert Rožič - član Za opravljanje funkcije: 291,67 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
1.842,76 EUR

*Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47604-2/2013/3 z dne 27.08.2013


Nadzorni svet od 22. 7. 2020

Osebno ime Določena višina prejemkov (bruto zneski)* Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2020
Martin Bratanič - predsednik Za opravljanje funkcije: 437,50 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
1.798,80 EUR
Ervina Jarc - namestnica predsednika Za opravljanje funkcije: 320,83 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
1.833,60 EUR
Cvetko Sršen - član Za opravljanje funkcije: 291,67 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
1.355,18 EUR

*Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47604-2/2013/3 z dne 27.08.2013


Direktor

Osebno ime Dogovorjena višina mesečnih prejemkov in odpravnine (bruto zneski) Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2020
mag. Vojko Sotošek Mesečni prejemek: trikratnik povprečne bruto plače v družbi v preteklem poslovnem letu, vendar ne več kot trikratnik povprečne bruto plače v dejavnosti 71.129 – druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Odpravnina: ni dogovorjena
40.147,17 EUR