Organi upravljanja

Leto 2018

Nadzorni svet

Osebno ime Določena višina prejemkov (bruto zneski)* Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2018
mag. Tanja Bolte – predsednica Za opravljanje funkcije: 437,50 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
4.778,32 EUR
Ervina Jarc - namestnica predsednice Za opravljanje funkcije: 320,83 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
3.869,21 EUR
dr. Robert Rožič - član Za opravljanje funkcije: 291,67 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
3.527,41 EUR

*Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47604-2/2013/3 z dne 27.08.2013

Direktor

Osebno ime Dogovorjena višina mesečnih prejemkov in odpravnine (bruto zneski) Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2018
mag. Vojko Sotošek Mesečni prejemek: trikratnik povprečne bruto plače v družbi v preteklem poslovnem letu, vendar ne več kot trikratnik povprečne bruto plače v dejavnosti 71.129 – druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Odpravnina: ni dogovorjena
37.694,01 EUR