Organi upravljanja

Leto 2017

Nadzorni svet do 26.06.2017

Osebno ime Določena višina prejemkov (bruto zneski)* Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2017
dr. Boštjan Petelinc - predsednik Za opravljanje funkcije: 437,50 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
2.543,30 EUR
mag. Tanja Bolte – namestnica predsednika Za opravljanje funkcije: 320,83 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
2.809,17 EUR
mag. Tatjana Colnar - članica Za opravljanje funkcije: 291,67 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
1.897,49 EUR

*Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47604-2/2013/3 z dne 27.08.2013

Komisija nadzornega sveta do 26.06.2017

Osebno ime Določena višina prejemkov (bruto zneski)* Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2017
mag. Tanja Bolte – predsednica Za opravljanje funkcije: 145,83 EUR
Sejnine: 120,00 EUR
v zgornji tabeli je naveden skupen znesek neto prejemkov izplačanih v letu 2017
Ervina Jarc - članica Za opravljanje funkcije: 72,92 EUR/mesec
Sejnine: 120,00 EUR
492,74 EUR
Leon Behin – član Za opravljanje funkcije: 72,92 EUR/mesec
Sejnine: 120,00 EUR
492,74 EUR

*Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47604-2/2013/3 z dne 27.08.2013

Nadzorni svet od 27.06.2017

Osebno ime Določena višina prejemkov (bruto zneski)* Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2017
mag. Tanja Bolte – predsednica Za opravljanje funkcije: 437,50 EUR
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
2.165,56 EUR
Ervina Jarc - članica Za opravljanje funkcije: 320,83 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
1.930,34 EUR
dr. Robert Rožič - član Za opravljanje funkcije: 291,67 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
1.824,32 EUR

*Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47604-2/2013/3 z dne 27.08.2013

Direktor

Osebno ime Dogovorjena višina mesečnih prejemkov in odpravnine (bruto zneski) Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2017
mag. Vojko Sotošek Mesečni prejemek: trikratnik povprečne bruto plače v družbi v preteklem poslovnem letu, vendar ne več kot trikratnik povprečne bruto plače v dejavnosti 71.129 – druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Odpravnina: ni dogovorjena
35.544,14 EUR