Organi upravljanja

Leto 2015

Nadzorni svet

Osebno ime Določena višina prejemkov (bruto zneski)* Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2015
dr. Boštjan Petelinc - predsednik Za opravljanje funkcije: 437,50 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
5.178,39 EUR
mag. Tanja Bolte – namestnica predsednika Za opravljanje funkcije: 320,83 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
5.345,58 EUR
mag. Tatjana Colnar - članica Za opravljanje funkcije: 291,67 EUR/mesec
Sejnine: 150,00 EUR oziroma 120,00 EUR za korespondenčno sejo
3.886,50 EUR

*Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47604-2/2013/3 z dne 27.08.2013

Komisija nadzornega sveta

Osebno ime Določena višina prejemkov (bruto zneski)* Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2015
mag. Tanja Bolte – predsednica Za opravljanje funkcije: 145,83 EUR
Sejnine: 120,00 EUR
v zgornji tabeli je naveden skupen znesek neto prejemkov izplačanih v letu 2015
Marjeta Rejc – Saje - članica
(mandat do 09.04.2015)
se je odpovedala izplačilu mesečnega prejemka za opravljanje funkcije članice komisije nadzornega sveta se je odpovedala izplačilu mesečnega prejemka za opravljanje funkcije članice komisije nadzornega sveta
Ervina Jarc - članica Za opravljanje funkcije: 72,92 EUR/mesec
Sejnine: 120,00 EUR
985,50 EUR
Leon Behin – član
(mandat od 09.04.2015)
Za opravljanje funkcije: 72,92 EUR/mesec
Sejnine: 120,00 EUR
671,96 EUR

*Sklep Vlade Republike Slovenije št. 47604-2/2013/3 z dne 27.08.2013

Direktor

Osebno ime Dogovorjena višina mesečnih prejemkov in odpravnine (bruto zneski) Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2015
mag. Vojko Sotošek Mesečni prejemek: trikratnik povprečne bruto plače v družbi v preteklem poslovnem letu, vendar ne več kot trikratnik povprečne bruto plače v dejavnosti 71.129 – druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Odpravnina: ni dogovorjena
34.914,60 EUR