Postopki javnega naročanja - Arhiv

»Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč za potrebe pridobivanja nepremičnin za gradnjo prostorskih ureditev na območju DPN za HE MOKRICE«

 • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 25.02.2019 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: ponedeljek, 25.02.2019 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Izgradnja športnih površin na Dolnjem Brezovem«

 • Rok za oddajo ponudbe: sreda, 13.03.2019 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: sreda, 13.03.2019 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Košnja akumulacijskih bazenov na HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško in HE Mokrice«

 • Rok za oddajo ponudbe: četrtek, 31.01.2019 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: četrtek, 31.01.2019 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo dveh črpališč za namakanje na območju HE Brežice«

 • Rok za oddajo ponudbe: torek, 16.10.2018 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: torek, 16.10.2018 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Izdelava projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev na HE Mokrice«

 • Rok za oddajo ponudbe: sreda, 17.10.2018 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: sreda, 17.10.2018 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Servis črpalk in agregatov na črpališčih HE Arto - Blanca«

 • Rok za oddajo ponudbe: petek, 10.08.2018 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: petek, 10.08.2018 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Vzdrževanje visokovodnega razbremenilnika na HE Brežice«

 • Rok za oddajo ponudbe: petek, 31.08.2018 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: petek, 31.08.2018 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč za potrebe pridobivanja nepremičnin za gradnjo prostorskih ureditev na območju DPN za HE MOKRICE«

 • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 16.07.2018 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: ponedeljek, 16.07.2018 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Izvajanje geodetskih storitev na območju DPN za HE Mokrice«

 • Rok za oddajo ponudbe: sreda, 18.07.2018 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: sreda, 18.07.2018 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.pdf dokument)

»Izvajanje zunanje kontrole investitorja v letih 2018/2019«

 • Rok za oddajo ponudbe: torek, 17.04.2018 do 9. ure.
 • Javno odpiranje ponudb: torek, 17.04.2018 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek popisa del (.zip dokumenti)

»KOŠNJA na HE BREŽICE in izvajanje storitev vzdrževanja na HE BOŠTANJ, ARTO- BLANCA, KRŠKO, BREŽICE in MOKRICE«

 • Rok za oddajo ponudbe: torek, 24.04.2018 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: torek, 24.04.2018 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Ureditev Prešernove ceste od križišča z Dobovsko do HE Brežice«

 • Rok za oddajo ponudbe: sreda, 21.02.2018 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: sreda, 21.02.2018 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Ureditev parkirišča v Brestanici«

 • Rok za oddajo ponudbe: petek, 11.08.2017 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: petek, 11.08.2017 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokument)
  Dopolnitev 2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokument)

»Izvedba recenzije predloga programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerjev za izgradnje HE Mokrice«

 • Rok za oddajo ponudbe: sreda, 09.08.2017 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: sreda, 09.08.2017 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Izvedba nadvišanja nasipa ob Potočnici«

 • Rok za oddajo ponudbe: petek, 23.06.2017 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: petek, 23.06.2017 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Gradnja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema na Pijavškem«

 • Rok za oddajo ponudbe: sreda, 12.07.2017 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: sreda, 12.07.2017 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev 2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek 2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Sanacija kmetijskih površin na Pijavškem polju«

 • Rok za oddajo ponudbe: petek, 10.03.2017 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: petek, 10.03.2017 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  2. popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Gradnja kanalizacije v Dolenjem Leskovcu na območju HE Krško«

 • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 27.02.2017 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: ponedeljek, 27.02.2017 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Sprememba projektnih pogojev (.zip dokumenti)

»Izgradnja platoja za hlodovino v Brestanici«

 • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 09.01.2017 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: ponedeljek, 09.01.2017 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Košnja akumulacijskih bazenov, pritokov, vzdrževalnih poti in zadrževalnikov«

 • Rok za oddajo ponudbe: četrtek, 05.01.2017 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: četrtek, 05.01.2017 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Ureditev zemljiško katastrskega stanja na območju HE Brežice«

 • Rok za oddajo ponudbe: sreda, 02.11.2016 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: sreda, 02.11.2016 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Izvedba omilitvenih ukrepov za zaščito narave v sklopu izgradnje infrastrukturnih ureditev HE Brežice«

 • Rok za oddajo ponudbe: petek, 14.10.2016 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: petek, 14.10.2016 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev št. 2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Vzdrževanje akumulacijskih bazenov HE Boštanj, HE Arto - Blanca in HE Krško v letih 2016 - 2019«

 • Rok za oddajo ponudbe: torek, 06.09.2016 ob 8.30 uri
 • Javno odpiranje ponudb: torek, 06.09.2016 ob 9.00 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Pregledne situacije akumulacijskih bazenov (.zip dokumenti)

»Izdelava projektne dokumentacije za nadvišanje nasipa ob Potočnici«

 • Rok za oddajo ponudbe: četrtek, 25.08.2016 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: četrtek, 25.08.2016 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Naročnik ESPD (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.pdf dokument)
  2. popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Gradnja protipoplavnega zidu v Krškem«

 • Rok za oddajo ponudbe: petek, 05.08.2016 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: petek, 05.08.2016 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Izgradnja vzdrževalne poti Gornje Brezovo - Gobovci«

 • Rok za oddajo ponudbe: sreda, 20.07.2016 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: sreda, 20.07.2016 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Sanacija sonaravnih brežin na Pijavškem polju«

 • Rok za oddajo ponudbe: petek, 17.06.2016 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: petek, 17.06.2016 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)