Postopki javnega naročanja - Arhiv

»Izvedba nadvišanja nasipa ob Potočnici«

 • Rok za oddajo ponudbe: petek, 23.06.2017 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: petek, 23.06.2017 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Gradnja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema na Pijavškem«

 • Rok za oddajo ponudbe: sreda, 12.07.2017 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: sreda, 12.07.2017 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev 2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek 2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Sanacija kmetijskih površin na Pijavškem polju«

 • Rok za oddajo ponudbe: petek, 10.03.2017 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: petek, 10.03.2017 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  2. popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Gradnja kanalizacije v Dolenjem Leskovcu na območju HE Krško«

 • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 27.02.2017 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: ponedeljek, 27.02.2017 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Sprememba projektnih pogojev (.zip dokumenti)

»Izgradnja platoja za hlodovino v Brestanici«

 • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 09.01.2017 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: ponedeljek, 09.01.2017 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Košnja akumulacijskih bazenov, pritokov, vzdrževalnih poti in zadrževalnikov«

 • Rok za oddajo ponudbe: četrtek, 05.01.2017 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: četrtek, 05.01.2017 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Ureditev zemljiško katastrskega stanja na območju HE Brežice«

 • Rok za oddajo ponudbe: sreda, 02.11.2016 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: sreda, 02.11.2016 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Izvedba omilitvenih ukrepov za zaščito narave v sklopu izgradnje infrastrukturnih ureditev HE Brežice«

 • Rok za oddajo ponudbe: petek, 14.10.2016 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: petek, 14.10.2016 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev št. 2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Vzdrževanje akumulacijskih bazenov HE Boštanj, HE Arto - Blanca in HE Krško v letih 2016 - 2019«

 • Rok za oddajo ponudbe: torek, 06.09.2016 ob 8.30 uri
 • Javno odpiranje ponudb: torek, 06.09.2016 ob 9.00 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Pregledne situacije akumulacijskih bazenov (.zip dokumenti)

»Izdelava projektne dokumentacije za nadvišanje nasipa ob Potočnici«

 • Rok za oddajo ponudbe: četrtek, 25.08.2016 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: četrtek, 25.08.2016 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Naročnik ESPD (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.pdf dokument)
  2. popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Gradnja protipoplavnega zidu v Krškem«

 • Rok za oddajo ponudbe: petek, 05.08.2016 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: petek, 05.08.2016 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Izgradnja vzdrževalne poti Gornje Brezovo - Gobovci«

 • Rok za oddajo ponudbe: sreda, 20.07.2016 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: sreda, 20.07.2016 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Sanacija sonaravnih brežin na Pijavškem polju«

 • Rok za oddajo ponudbe: petek, 17.06.2016 do 9.ure.
 • Javno odpiranje ponudb: petek, 17.06.2016 ob 9.30 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)