Postopki javnega naročanja - Arhiv

»Izdelava cenitvenih poročil za kmetijska zemljišča na območju HE Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice«

 • Rok za oddajo ponudbe: petek, 20.10.2023 do 8. ure.
 • Odpiranje ponudb: petek, 20.10.2023 ob 9. uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Vzdrževalna dela na pritokih po neurju«

 • Rok za oddajo ponudbe: petek, 13.10.2023 do 8. ure.
 • Odpiranje ponudb: petek, 13.10.2023 ob 9. uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Odstranjevanje naplavin na zemljiščih akumulacijskih bazenov«

 • Rok za oddajo ponudbe: četrtek, 05.10.2023 do 8. ure.
 • Odpiranje ponudb: četrtek, 05.10.2023 ob 9. uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Odstranjevanje nanosov v zajeznem delu Brestaniškega potoka«

 • Rok za oddajo ponudbe: torek, 12.09.2023 do 8. ure.
 • Odpiranje ponudb: torek, 12.09.2023 ob 9. uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Čiščenje zaprtega AB kanala na območju desnega brega načrtovanega akumulacijskega bazena HE Mokrice«

 • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 17.07.2023 do 8. ure.
 • Odpiranje ponudb: ponedeljek, 17.07.2023 ob 9. uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Poročilo o stanju prepusta (.zip dokumenti)

»Urejanje odkupljenih zemljišč na območju urejanja infrastrukturnih ureditev DPN za HE Mokrice«

 • Rok za oddajo ponudbe: torek, 30.05.2023 do 8. ure.
 • Odpiranje ponudb: torek, 30.05.2023 ob 9. uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del protipoplavne ureditve Močnika v Zgornji Pohanci«

 • Rok za oddajo ponudbe: torek, 16.11.2021 do 11.ure.
 • Odpiranje ponudb: torek, 16.11.2021 ob 12.00 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Izkop posmrtnih ostankov povojnih pobojev prikritih grobišč«

 • Rok za oddajo ponudbe: petek, 22.10.2021 do 11.ure.
 • Odpiranje ponudb: petek, 22.10.2021 ob 12.00 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Izdelava cenitev kmetijskih zemljišč za potrebe pridobivanja nepremičnin za gradnjo prostorskih ureditev na območju DPN za HE Mokrice«

 • Rok za oddajo ponudbe: četrtek, 26. 8. 2021 do 9.00 ure,
 • Odpiranje ponudb: četrtek, 26. 8. 2021 ob 9.01 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Zunanja kontrola pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Mokrice«

 • Rok za oddajo ponudbe: petek, 23.04.2021 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: petek, 23.04.2021 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Košnja na območjih hidroelektrarn v obdobju od 2021 do 2023«

 • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 03.05.2021 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: ponedeljek, 03.05.2021 ob 9.01 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Dopolnitev št.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Pripravljalna dela na HE Mokrice«

 • Rok za oddajo ponudbe: četrtek, 28.01.2021 do 9.00 ure,
 • Odpiranje ponudb: četrtek, 28.01.2021 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 2 (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 3 (.zip dokumenti)

»Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del na HE Brežice«

 • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 16.11.2020 do 9.00 ure.
 • Odpiranje ponudb: ponedeljek, 16.11.2020 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Mokrice«

 • Rok za oddajo prijave: torek, 8.12.2020 do 10.ure.
 • Odpiranje prijav: torek, 8.12.2020 ob 10.05 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Urejanje habitatov v sklopu akumulacijskega bazena HE Brežice«

 • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 20.07.2020 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: ponedeljek, 20.07.2020 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Kakovostni in količinski monitoring podzemne vode na vplivnem območju zajezbe za HE Mokrice«

 • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 25. 5. 2020 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: ponedeljek, 25. 5. 2020 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popis del - popravljen (.zip dokumenti)

»Vzdrževalna dela na območju Spodnje Save v letih 2020-2022«

 • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 09.03.2020 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: ponedeljek, 09.03.2020 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča Rakovnik v letih 2020 - 2023«

 • Rok za oddajo ponudbe: torek, 14.04.2020 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: torek, 14.04.2020 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Monitoring zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik v letih 2020 - 2023«

 • Rok za oddajo ponudbe: sreda, 15.04.2020 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: sreda, 15.04.2020 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Urejanje habitatov v sklopu akumulacijskega bazena HE Brežice«

 • Rok za oddajo ponudbe: torek, 28.01.2020 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: torek, 28.01.2020 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)