Postopki javnega naročanja - Arhiv

»Pripravljalna dela na HE Mokrice«

 • Rok za oddajo ponudbe: četrtek, 28.01.2021 do 9.00 ure,
 • Odpiranje ponudb: četrtek, 28.01.2021 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 2 (.zip dokumenti)
  Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 3 (.zip dokumenti)

»Izvajanje zunanje kontrole kvalitete izvajanja del na HE Brežice«

 • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 16.11.2020 do 9.00 ure.
 • Odpiranje ponudb: ponedeljek, 16.11.2020 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Mokrice«

 • Rok za oddajo prijave: torek, 8.12.2020 do 10.ure.
 • Odpiranje prijav: torek, 8.12.2020 ob 10.05 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Urejanje habitatov v sklopu akumulacijskega bazena HE Brežice«

 • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 20.07.2020 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: ponedeljek, 20.07.2020 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Kakovostni in količinski monitoring podzemne vode na vplivnem območju zajezbe za HE Mokrice«

 • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 25. 5. 2020 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: ponedeljek, 25. 5. 2020 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)
  Popis del - popravljen (.zip dokumenti)

»Vzdrževalna dela na območju Spodnje Save v letih 2020-2022«

 • Rok za oddajo ponudbe: ponedeljek, 09.03.2020 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: ponedeljek, 09.03.2020 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Odvoz in prevzem izcedne vode iz odlagališča Rakovnik v letih 2020 - 2023«

 • Rok za oddajo ponudbe: torek, 14.04.2020 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: torek, 14.04.2020 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Monitoring zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik v letih 2020 - 2023«

 • Rok za oddajo ponudbe: sreda, 15.04.2020 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: sreda, 15.04.2020 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)

»Urejanje habitatov v sklopu akumulacijskega bazena HE Brežice«

 • Rok za oddajo ponudbe: torek, 28.01.2020 do 9.ure.
 • Odpiranje ponudb: torek, 28.01.2020 ob 9.10 uri.
  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (.zip dokumenti)