Aktualno

V sredo, 6.3.2024 so bili predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor in Direkcije RS za vode v Posavju in na Dolenjskem

11.03.2024

KRŠKO - V sredo, 6.3.2024 so bili predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor in Direkcije RS za vode v Posavju in na Dolenjskem, kjer so, poleg ogledov gradbišč, županom prestavili poročilo o vzdrževanju voda in izvedenih ukrepov v letu 2023 in predlog programa del javne službe urejanja voda ter plan izrednih ukrepov v letu 2024 in predlog sanacij in investicij na področju voda za naprej.

V sklopu delovnega obiska sta direktor Javnega podjetja INFRA d.o.o., mag. Janez Pustatičnik in vodja tehničnega sektorja, Anton Vetrih na terenu predstavila državni sekretarki MNVP, dr. Lidiji Kegljevič Zagorc s sodelavci, zaključek del na gradbišču sanacije brežin reke Save na akumulacijskem bazenu HE Krško. Prav tako si je državna sekretarka ogledala gradbišče nasproti NEK, kjer se tudi izvaja sanacija brežin po poplavah, ki so bile 4. in 5. avgusta 2023.

Vse objave