Aktualno

Obvestilo o spoštovanju Priporočila o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta

07.04.2020

Na podlagi Priporočila o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta, ki ga je dne 31. 3. 2020  izdal Slovenski državni holding, d.d., so vsi člani nadzornega sveta javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. podali izjavo o odpovedi 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta. Odpoved delu prejemkov velja od vključno meseca marca 2020, do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVOD-19 na območju Republike Slovenije preklicana.

Vse objave