Aktualno

MINISTER ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR JOŽE NOVAK OBISKAL HE BREŽICE IN SI OGLEDAL POTEK SANACIJE PO POPLAVAH

07.06.2024

V okviru vladnega regijskega obiska dne 6.6.2024 se je minister za naravne vire in prostor, Jože Novak, na hidroelektrarni Brežice srečal s predstavniki družbe HESS, d.o.o. in javnega podjetja INFRA d.o.o. 

V nadaljevanju si je s predstavniki Infre ogledal infrastrukturne ureditve HE Brežice, katerih gradnjo je vodila Infra, med drugim pretočno akumulacijo za HE Brežice, nadomestni habitat NH5, visokovodni razbremenilnik, potek aktivnosti odprave posledic po visokih vodah avgusta 2023.

Minister si je ogledal prehod za vodne organizme, ki omogoča prehod vodnih organizmov mimo jezovne zgradbe ter nadomestne habitate za ptice. Tovrstne ureditve zagotavljajo ohranjanje biotske raznovrstnosti na tem območju. Te rešitve so bile oblikovane v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave RS, kar je prispevalo k trajnostni obnovi ekosistema.

Minister Novak je ob zaključku obiska poudaril, da so takšni projekti primer dobre prakse, kjer se uspešno združujejo projekti poplavne varnosti, energetske izrabe in varovanja okolja. Poudaril je tudi pomembnost nadaljnjega vlaganja v energetsko infrastrukturo z upoštevanjem naravovarstvene stroke, kar prispeva k trajnostnemu razvoju regije.

Vse objave