Aktualno

2. februar – svetovni dan mokrišč

01.02.2022
  • 2. FEBRUAR -  SVETOVNI DAN MOKRIŠČ, ki se obeležuje v okviru Ramsarske konvencije o mokriščih. 2. februarja 1971 je bila v iranskem mestu Ramsar podpisana Konvencija o mokriščih kot posledica zavedanja politične javnosti o upadanju živalskih in rastlinskih vrst, ki so življenjsko vezana na mokrišča, predvsem vodnih ptic.

  • MOKRIŠČA – predvsem »vitalna« mokrišča so zelo pomembna in prispevajo k najbolj aktualnim potrebam današnje družbe – zagotavljanju hrane in pitne vode, ohranjanju biotske raznovrstnosti in blaženju ter prilagajanju podnebnim spremembam.

  • Poraba vode in nujno spreminjanje mokrišč za človekove potrebe (v njive, industrijske cone, športna igrišča in tako naprej) ter vedno izrazitejše posledice podnebnih sprememb (neurja, poplave, plazovi, suše) so samo nekateri dejavniki, ki prispevajo k izgubi mokrišč. Človek je v zadnjih 300 letih uničil skoraj 90 % mokrišč po svetu. Tudi v Sloveniji so mokrišča med najbolj ogroženimi ekosistemi.

  • Z izgubo mokrišč izgubljamo pitno vodo, številne živali in rastline ter številne funkcije, ki jih mokrišča opravljajo. V Sloveniji imamo mokrišča  še vedno ohranjena na obali, ob nekaterih rekah in v poplavnih ravnicah, na kraških poljih in na visokih planotah (šotna barja), ki so ključna pri čiščenju vode, bogatenju podtalnice in zagotavljanju pitne vode, ohranjanju biotske raznovrstnosti, ter imajo pomembno vlogo pri obvladovanju podnebnih sprememb.

  • V javnem podjetju INFRA d.o.o. se zavedamo velikega pomena mokrišč ter soodvisnosti vode in življenja, zato ob gradnji spremljajoče infrastrukture ob hidroelektrarnah na verigi Spodnje Save namenjamo veliko pozornosti ohranjanju in izvedbi nadomestnih mokrišč in drugih nadomestnih habitatov.

  • Posebej smo ponosni na ohranitev obstoječega mokrišča ob potoku Struga, ki je kljub velikim posegom v naravo, v sklopu izgradnje infrastrukture pri HE Brežice, ostalo nespremenjeno in funkcionira nemoteno naprej.


Vse objave