O podjetju

Infra d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne [...]

Splošni podatki

Splošni podatki o podjetju [...]

Zaposleni

Zaposleni v podjetju ter njihova delovna mesta in kontaktni podatki [...]

Zaposlovanje

Trenutno nimamo razpisanih delovnih mest.